Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Какво е важно да направите, ако товарът ви пристегне увреден.

Какво е важно да направите, ако товарът ви пристегне увреден

Транспортът на стоки и суровини е ключов фактор за развитието на икономиката, но това една изключително динамична дейност, отличаваща се с кратки законови срокове за установяване на вреди и липси по пратките и за предявяване на претенции за обезщетение за нанесени вреди.

Тук влизат в роля спедиторските и логистични фирми. Едно от основните  задължения на спедитора логистик е да намери добро транспортно решение за своя клиент, но за да се намери такова решение е необходимо да се вземат в предвид всички особености на товарите и времето на транспортиране. За да могат правилно да се обработи товара, да се натовари, разтовари и пристигне безпроблемно до крайното му местоназначение, със същата сила важи и правилното опаковане и етикиране на стоките, а компетентното документиране на стоките за превоз е гаранция за запазването на правата на товародателите. Но се случва – щети и липси има. Ако се установят е задължително изготвянето на писмен протокол, придружен със снимков материал. Всичко това е необходимо за по-бързото разследване, приключване на случая и удовлетворяването на претенциите.

Какво е необходимо да направите. Не винаги щетите или липсите са видими от пръв поглед, особено ако товарът ви е по-голям, състоящ се например от няколко палета. Ето защо преди да започне разтоварването огледайте пратката си добре за наличие на разкъсани или деформирани опаковки и/или др.. Ако установите проблем – снимайте, така имате доказателство, че проблемът е възникнал при транспорта, а не при самото разтоварване, което може да се извършва реално и от вас или докато е била на съхранение при Вас. Важно е да се снима и превозното средство, включително и регистрационния му номер.  Препоръчително е снимките да бъдат с дата и час.

Следващото основно нещо е опис на щетите. Всички вреди трябва да се опишат подробно в транспортния документ, като първо е необходимо да бъдат сравнени данните с натовареното и реално полученото. Спедиторите и превозвачите приемат и предават стоката като обявени транспортни единици - палет, кашон и др. Нито спедиторите, нито превозвачите имат право да проверяват, какво е количественото съдържание на пратката, затова ако установите нарушена опаковка с достъп до съдържанието ѝ, препоръчително е да я разопаковате и проверите съдържанието в присъствието на превозвача.

Всеки договор за превоз се доказва с писмен документ. Ето защо е важно всяка щета да бъде описана в писмена форма. Ако това не бъде направено навременно, отговорността в последствие ще бъде ваша и доказването, че щетата се дължи именно на транспорта, а не на друго обстоятелство е по-трудно. Щетите се формулират максимално точно, а увредената стока трябва да се съхранява в състоянието и на получаване до приключването на случая, като разбира се вземат мерки, с които да се предотвратят по-големи вреди върху нея.

И не забравяйте - при установяване на нередност с товара ви е необходимо да уведомите вашия спедитор.