Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Групажни превози

Групажни превози

Групажът е най-добрият вариант за транспорт на малки по обем стоки (малки товари).

Какво можете да направите, когато имате само един или два палети със стока? Как да транспортирате стоките си ефективно и с по-ниски разходи? Едно от решенията е групажен автомобилен транспорт, което означава, че всички пратки се консолидират на едно място и след това се товарят заедно в камиона. Тази услуга намалява разходите ви, защото плащате само за частта, която пратката е заела, а не за цялата товарна зона.

В зависимост от количеството, общото тегло и спешността на доставката, стоките се транспортират по различни начини - FTL (комплетни товари), PTL (частични  товари), LTL (групажни  товари). Има една основна разлика между PLT и LTL - консолидиране на пратките. Частичните товари се превозват от едно място до друго без претоварване (изпращач - получател), с едно превозно средство, а групажните пратки се обработват с претоварване през групажен склад, в единия или в двата края на превоза.

Защо да използваме групажен транспорт на стоки? Един от начините да оптимизирате транспортните си разходи е товарът ви да бъде групиран.  Групирането на товари е една от практиките, използвани от логистичните и транспортни компании, за да се гарантират бързи и икономични пратки. Въпреки че цената на кубичен метър е по-висока от изпращането на пълен камион с един единствен товар, това е най-добрият вариант при работа с малки товари . Това означава, че всеки товар, който не е достатъчно голям, за да запълни камион, се добавя към други товари със същия маршрут, за да направи транспорта икономически изгоден.

Клиентите, използващи този начин на транспорт, имат много предимства. Ако процесът е правилно управляван, то той може да бъде оптимизиран, услугата подобрена и транзитното време за доставка съкратено. Например, въвеждането на редовни отпътувания от централния склад е едно добро решение, така времето за транзитно преминаване на пратките е ясно определено, а честота на отпътувания гарантира по-кратки срокове за доставка. Гранд Логистикс е специализирана в предоставянето на услуги за сборни автомобилни превози. С цел по-висока конкурентоспособност и гарантирано качество на услугата, въвежда собствени групажни линии. Първата България-Германия-България вече шести месец работи успешно, със точни транзитни часове и редовни заминавания. Скоро, предстои пускането и на втора, а с инфраструктурата под формата на собствени складови помещения, ние ви предлагаме, да се възползваме от всички предимства на групажния транспорт и преди всичко предлагаме на клиентите конкурентна цена и ефективно време за транзит.

Дори ако пратката не винаги може да бъде изпратена незабавно, поради необходимостта да се изчака, за да се напълни камионът, групажият автомобилен транспорт остава финансово по-изгодния начин, отколкото изпращането й по въздух, в случаи, когато стоката не е с висока стойност, като електронни устройства, таблети или мобилни телефони. Също така групажният транспорт е идеална услуга за бързо развалящи се продукти, които не изискват специално съхранение, докато чакат да се напълни камион. Или групажният транспорт е идеалният вариант за оптимизиране на разходите, както и за малки и така и за средни компании, които не правят доставки на големи обеми стоки.

Намирането на ефективни и надеждни решения, както по отношение на транзитното време на пристигане на пратката, така и по отношение на разходите, своевременно предоставяне на информация относно състоянието и пристигането на пратката.

Групирането на товари има определени ограничения. Някои продукти като тези с опасен характер не могат да бъдат обработвани или транспортирани с други продукти. Нашият екип от професионалисти може да отговори на всяко ваше запитване във връзка с групираните стоки и да ви посъветва как да изпратите товара си, независимо от неговото съдържание или дестинация. 

Ние осигуряваме професионално обслужване при изпращане всички видове товари, контрол на пратките по целия транспортен маршрут, застраховка на товара, както и допълнителни услуги - митническо обслужване, складиране и др. Свържете се с нас – сухопътен транспорт: office@grandlogistiks.bg , въздушно карго и морски транспорт:  aircargo@grandlogistiks.bg  - с нашият опит и с помощта на чуждестранните ни партньори ви даваме възможност за една изключително надеждна доставка.

Гранд Логистикс