Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Транспорт на насипни товари

Превоз на насипни товари

Товарите са разнообразни и могат да се класифицират по един или няколко начина. Например според агрегатното състояние, товарите могат да се класифицират като твърди, течни и газообразни. От своя страна твърдите товари биват единични – запазващи формата и размерите по време на транспортиране и насипни. Насипните товари са неопаковани стоки, транспортирани в големи количества. Насипните товари се делят на две основни групи – в твърдо състояние или в течно. Твърдите насипни товари, наричани още сухи насипни товари се състоят от малки, често подвижни фракции, хомогенни или хетерогенни по състав и се делят на: земеделски - зърно, просо, ръж, овес и др. и промишлени - руда, въглища, пясък, скрап и др.

Всеки товар има своите специфични особености и характеристики по отношение на организацията на процеса на транспортиране. Насипните товари са особено специфичен начин на транспорт. Те се превозват със специализирани кораби за насипни товари, железопътни вагони или специални камиони –самосвали, най-често тип „гондола“. За някои насипни товари като брашно, цимент се изискват специални превозни средства и транспортирането им става в специализирани резервоари, пригодени за използване само за този тип товар. Обикновено, насипните товари се покриват с брезент или друг плътен материал, за да се защитят от неблагоприятните атмосферни условия и да се избегне разсипването им. Според спецификацията на конкретния насипен товар, товарният автомобил трябва да разполага необходимата отличителна табела и всички разрешителни за транспорт.

Ценообразуването при превоза на насипни товари, най-често се формира на база разходи за транспорт, изчислени за тон на километър. Поради спецификата на товарите, за изминато разстояние обикновено се счита кръгов курс.

Спедиторът е доставчик на всякакъв вид транспортни услуги. Ние от Гранд Логистикс имаме достатъчно натрупан опит в организирането и реализирането на транспорт на насипни товари, можем да ви предложим качествена услуга, съобразена с вида насипен товар, защото работим с доверени партньори и транспортирането на вашия насипен товар ще бъде сигурно независимо дали е земеделски или промишлен. Свържете се с нас и се убедете сами!