Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Морски транспорт

Морски транспортГранд Логистикс ЕООД предлага всички видове контейнери по организирането на морски транспорт от/до всички  дестинации за внос/износ. Морският транспорт е един от най-масовите и евтини способи за транспортиране на стоки и товари по света. Ние ще предложим оптималната за Вас схема и ще изберем най-надеждните превозвачи за всяка пратка от или до всяка точка на света, съобразена с текущите условия на пазара.

За да бъдат избегнати недоразумения при преговорите относно транспортирането на стоки/товари са създадени унифицирани правила за тълкуване и прилагане на търговските термини. Различават се по включените  в тях задължения и отговорности на договарящите страни. За формирането на цената е определящо мястото (гара, пристанище идр.), до което продавачът поема отговорността и разходите за превозване, натоварване, претоварване, разтоварване, транспорт и т.н., всичките тези изброени отговорности са включените в предложената цена на продавача. От договорената точка нататък  отговорността от повреждане  и загуба на стоката(товара) се носи от купувача.

Регламентираните  възможности за доставка са следните :

  • EXW / EX Works (named place) – франко завода (уговорено място) ·
  • FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) – франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване) ·
  • FOB / Free On Board (named port of shipment) – франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
  • CFR / Cost and Freight (named port of destination) – стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
  • CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) – стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението) ·
  • CPT / Carriage Paid To (named place of destination) – превоз, платен до (уговорено местоназначение)
  • CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) – превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)
  • DAT / Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination) – доставка до терминал (уговорен терминал на пристанище или място на доставка)
  • DAP / Delivered at Place (named place of destination) – доставка на място
  • DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) – доставено, мито платено (уговорено местоназначение) tab

Седемте правила за всякакъв вид транспорт, определени от Incoterms са:

EXW / EX Works – франко завода (уговорено място).Продавачът предоставя стоките в своите помещения. Купувачът е отговорен за разтоварването. Този термин обозначава максимум задължения на купувача и минимални задължения на продавача. Франко завода често се използва при съставяне на първоначалната оферта за продажба на стоки без никакви включени разходи. EXW означава, че продавачът има стоките налични и готови за товарене от неговите помещения (завод, фабрика, склад) на уговорената дата. Купувачът заплаща всички транспортни разходи и също носи рискове за придвижване на стоките до крайната им дестинация. Продавачът не товари стоката в превозни средства и не ги подготвя за износ. В случай, че продавачът товари стоката, той го прави на риска и за сметка на купувача. Ако страните желаят продавачът да отговаря за товаренето на стоките при заминаване и да поема риска и всички разходи за такова товарене, това трябва да бъде ясно формулирано в договора за покупко-продажба.

FCA / Free Carrier (named place) – франко превозвача (уговорено място).Продавача предава стоките, освободени за износ, на разположение на първия превозвач (посочен от купувача) на уговореното място. Продавачът заплаща превоза до уговореното мястото на доставка и спира да носи риск, когато стоките се предадат на първия превозвач.

CPT / Carriage Paid To (named place of destination) – превоз, платен до (уговорено местоназначение).Продавачът заплаща превоза. Рискът се прехвърля на купувача при предаването на стоките на първия превозвач на мястото на внос.

CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) – превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение). Еквивалент на CIF за контейнерен транспорт. Продавачът плаща за превоз и застраховка до уговореното място, но рискът преминава, когато стоките се предават на първия превозвач.

DAT / Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination) – доставка до терминал (уговорен терминал на пристанище или място на доставка) Продавачът заплаща за превоз до терминала, с изключение на разходите, свързани с изготвяне и издаване на митническа декларация и поема всички рискове до момента, в която стоките са разтоварени на терминала.

DAP / Delivered at Place (named place of destination) – доставка на място.Продавачът заплаща превоза до уговореното място, с изключение на разходите свързани с изготвяне и издаване на митническа декларация и поема всички рискове до момента, в който стоките са готови за разтоварване от купувача.

DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) – доставено, мито платено (уговорено местоназначение) Продавачът е отговорен за доставката на стоката до уговореното място в страната на купувача и заплаща всички разходи за транспортирането на стоките до местоназначението, включително вносни мита и такси. Купувачът е отговорен за разтоварването.

Този термин често се използва в смисъла на "Free In Store (FIS)" (термин извън тези на Incoterm). Този термин възлага максимум задължения на продавача и минимум задължения на купувача.Морския транспорт включва услуги FCL и LCL. Съкращението FCL означава „пълно натоварване на контейнери” (от англ. Full Container Load), а LCL –„частично натоварване на контейнери” (от англ. Less Container Load).

Според стоката/товара и начина на натоварване на контейнера видовете са следните :

Стандартен 20/40 футов  контейнер – използват се за всички видове стоки/товари.Oбозначават се 20`DV или 40`DV (Dry Van) .                                    tab1

Откритотгоре 20/40 футов контейнер – Тези контейнери нямат покрив , а само покривало. Използва се за обемни товари, които трябва да се товарят с кран, отгоре.Обозначават се  20’OTC / 40’OTC.tab3 Хладилен 20/40 футов контейнер – Използва се за стоки/товари който изискват температурен режим. Има електрически задвижван хладилен агрегат. Нуждаe се от електрическо захранване подавано от кораба или товарния автомобил. Поради наличието на агрегат в едния край обемът на товарното помещение е по-малък.Обозначава се 20’REF  и 40’REF.tab2 Флет-рек (FLAT RACK)20/40 футов контейнер - Употребява се за за тежки и извънгабаритни товари.Представляват контейнери без две странични стени по дължината на контейнера.Обозначават се 20' FRC и 40' FRC. tab4