Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Белгия

Белгия  е държава в Западна Европа. Тя граничи с Нидерландия, Германия, Люксембург и Франция, а на северозапад – със Северно море .

Гъсто населената Белгия е разположена в сърцето на един от най-силно индустриализираните райони в света.Белгия често е наричана „сърцето на Европа“, не само заради географското ѝ положение, но и поради множеството европейски и международни институции, чиито седалище е Брюксел.

Белгия е силно развита индустриална страна.От промишлените отрасли най-развити са добивната промишленост, черната и цветна металургия, машиностроенето (автомобили, подемно-транспортни машини, авиодвигатели), оръжейната промишленост, химическата, нефтохимическата, целулозно-хартиената, текстилната, шивашката, стъкларската, хранително-вкусовата промишленост, обработката и търговията с диаманти. Високопродуктивно селско стопанство, едро земевладелие. Производство на пшеница, ечемик, овес, захарно цвекло, картофи, фуражни култури, овощарство и парниково зеленчукопроизводство, отглеждане на едър рогат добитък, свине, отглеждане на миди във ферми в Северно море.

Износ: основни позиции за износа – транспортно оборудване, диаманти, метали и изделия от метал, храни и напитки, продукти от химическата индустрия.
Внос: основни позиции за внос – суровини, химикали, храни и напитки, машини и оборудване, петролни продукти.

 

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Белгия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: