Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Германия

Германия е държава в Централна Европа. Тя граничи със Северно море, Дания и Балтийско море на север, с Полша и Чехия на изток, с Австрия и Швейцария на юг и с Франция, Люксембург, Белгия и Нидерландия на запад.

Германия е най-голямата икономика в Европа и е една от водещите икономически сили в света.Страната е най-големият износител ( машини, транспортни средства, химикали, хранителни стоки, текстил ) и вторият по големина вносител ( машини, транспортни средства, химикали, хранителни продукти, текстил, метали ) на стоки в света, жизненият стандарт е висок.В редица области на науката и техниката Германия заема водеща позиция в света.

Селското стопанство заема 1,2% от икономиката, промишлеността.Добиват се въглища, нефт, природен газ, готварска сол, калиеви соли. Развита е и черната и цветна металургия, машиностроителната, нефтохимическата, химическата (Рейн-Вестфалски район; синтетичен каучук), текстилната, кожено-обувната, хранително-вкусовата промишленост. Отглеждат се едър рогат добитък, птици, свине, овце. Добива се пшеница, ечемик, овес, ръж, картофи, захарно цвекло.

 

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Германия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: