Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Италия

Италия е държава в Европа, разположена на юг от Алпите, на Апенинския полуостров.Италия граничи с Франция на северозапад, с Швейцария и на север, със Словения  на изток, с анклава Сан Марино  и с Ватикана, който се намира в Рим.

В страната се добиват живак, пирити, въглища, желязна руда, нефт, боксити, мрамор и др. Най-развити промишлени отрасли – машиностроене, автомобилостроене, хранително-вкусова, химическа, текстилна, металургия, корабостроене, самолетостроене, електроника, електротехническа, оптическа, нефтопреработване.

Италия е една от най-силно развитите страни в света.Машиностроенето е добре развито предимно машини за топли напитки и машини за индустрията.В автомобилостроенето. Италия е един от най-големите производители на домашни електроуреди.Страната е световен производител на паста, вина и други.

Износ: на суровини на нефтената промишленост/ Нефтени масла и масла от битуминозни минерали/ автомобили, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия.

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Италия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: