Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Люксембург

Люксенбург е вътрешноконтинентална държава в Северозападна Европа ,граничи с Белгия на север и запад, с Германия на изток и с Франция на юг.
Промишленоста на Люксенбург се държи  основно на залежите на желязна руда и производството на стомана, но впоследствие те биват почти напълно изчерпани. Въпреки това металообработването продължава да бъде важно икономическо перо, наред с химическата индустрия.Развити са производството на картофи и зърнени храни, както и винарството.
Износ:  стоманени изделия, химикали, каучукови произведения, стъкло, алуминий, промишлени продукти (Германия, Франция, Белгия, Великобритания, САЩ, Нидерландия).
Внос: минерали, метали, хранителни стоки, луксозни стоки за бита (Белгия, Германия, Франция, Нидерландия, САЩ).

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Люксембург.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: