Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Македония

Македония е държава в централната част на Балканския полуостров в Югоизточна Европа.На изток граничи с България, на юг – с Гърция, на север – със Сърбия и Косово, а на запад – с Албания.

Македония има отворена пазарна икономика.Страната разполага с неголеми запаси от полезни изкопаеми – медна, оловно-цинкова, желязна и никелова руда. Работят металургичен комбинат, химически завод, оловно-цинков завод. Има предприятия на леката, хранително-вкусовата, строителната, дървообработване, целулозно-хартиената и фармацевтичната промишлености. Производствената база е остаряла, но е в процес на умерена модернизация. Основните продукти за износ са храна (зеленчуци, плодове, яйца), напитки (вино, мляко), тютюн и стомана.

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Македония.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: