Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Словакия

Словакия е република в Централна Европа. Тя няма излаз на море и граничи с Чехия на северозапад, с Полша на север, с Украйна на изток, с Унгария на юг и с Австрия на югозапад.
Словакия е индустриално-аграрна страна с богати залежи на минерали (въглища - кафяви,лигнитни), руди (мед, олово, желязо) и твърди горива. Най-добре развити са химическата промишленост, металургията, машиностроенето, текстилната промишленост (един от традиционалните отрасли на страната), хранително-вкусовата промишленост. Големите индустриални центрове са Братислава и Кошице. Добре застъпени са земеделието и животновъдството.Отглеждат се зърнени, бобови, зеленчукови и овощни култури (ябълки, круши, кайсии, орехи, лозя) и др. Развъждат се овце, едър рогат добитък, свине и коне.

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Словакия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: