Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Словения

Словения е държава в Централна Европа. Граничи с Италия на запад, Адриатическо море на югозапад, Хърватия на юг и изток, Унгария на североизток и Австрия на север.
Индустрията в Словения е насочена към природните ресурси, производството на храни, автомобилната индустрия, ИКТ, дървен материал, електроника, метали, фармацевтика, нанотехнологии и биотехнологии.
Износ: Производствени стоки, машинно и транспортно оборудване, химикали, храни ( Германия  Италия Австрия Хърватия Франция Унгария ).
Внос: Машинно и транспортно оборудване, производствени стоки, химикали, горива и смазочни материали, храни (Германия  Италия  Австрия  Хърватия Франция  Китай).
 
Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Словения.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: