Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Сърбия

Сърбия е държава в Югоизточна Европа.На север Сърбия граничи с Унгария, на изток – с Румъния и България, на юг – с Република Македония и Косово, на югозапад – с Черна гора, а на запад – с Босна и Херцеговина и Хърватия.
Сърбия е промишлено-аграрна страна с пазарна икономика.Страната има значителни запаси от полезни изкопаеми – руди на цветни метали, хромити, въглища, нефт, олово, цинк. Хомолските планини са богати на медна руда. Северният дял на страната е богат на нефт и природен газ. Развита е черната и цветната металургия, машиностроенето, химическата, целулозно-хартиената, текстилната и хранително-вкусовата промишленост. Основните земеделски култури са пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, коноп, зеленчуци, плодове и лозя. Най-плодороден земеделски край е Войводина. Там се отглежда жито, царевица, и соя. В Шумадия е развито овощарството и лозарство. Животновъдството е развито в Рашка и Източна Сърбия, и е съсредоточения върху едър рогат добитък, свине, овце и птици.

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Сърбия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: