Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Швеция

Швеция е скандинавска държава, конституционна монархия, намираща се в Северна Европа. По големина е пета в Европа. Тя граничи с Норвегия на запад, Финландия на североизток, проливите Скагерак и Категат на югозапад, Балтийско море и Ботническия залив на изток.  По море граничи също с Дания, Германия, Полша, Русия, Литва, Латвия и Естония.

Шведската икономика е модерна, отворена и високоиндустриализирана пазарна икономика. Въпреки липсата на значителни запаси от полезни изкопаеми, Швеция има добре развит енергиен сектор, базиран най-вече на водноелектрически централи, разполага с перфектна транспортна и комуникационна инфраструктура, и голям брой добре обучени специалисти. Промишленият сектор е концентриран най-вече върху производството на високи технологии – оборудване за електроцентрали, фабрики, прецизни машини, автомобили, космическо оборудване, летателни апарати, лекарства и телекомуникационно оборудване, както и химикали и хартия. За разлика от индустрията.селското стопанство е по-ограничено, но за сметка на това е високопродуктивно. На малкото плодородни обработваеми земи се отглеждат зърнени и бобови култури (пшеница, ечемик, овес, грах за консервиране), фуражни култури, захарно цвекло, картофи, плодове и зеленчуци. По-широко е застъпено животновъдството – отглеждат се овце и елени (в далечния север). Силно развити са риболовът и рибоконсервната промишленост. Поради замръзването на Ботническия залив през зимата пристанището на град Люлео се затваря и износът на желязна руда се осъществява от незамръзващото пристанище Нарвик в Норвегия.
Износ: машини, моторни превозни средства, хартиени продукти, пулп и дървесина, желязо и стоманени изделия, химикали (САЩ, Германия, Норвегия, Великобритания, Дания, Финландия, Нидерландия, Франция).
Внос:  машини, петрол и петролни продукти, хранителни продукти, облекло (Германия, Дания, Великобритания, Норвегия, Нидерландия, Франция, Финландия, САЩ).

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Швеция.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: