İstekler
tr

Grand Logistiks Ltd

0700 20 255at the price of a local call

KALITE POLITIKAMIZ

Hizmetlerin kalitesi ve müşterilere gösterilen ilgi Grand Logistiks Ltd.’nin başlıca rekabet avantajları arasındadır. Şirketimiz, faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelere eksiksiz olarak uyar:

• Müşterilerin talep ve yüksek beklentilerini karşılamak.

• Tedarikçilerle iyi işbirliği oluşturmak ve sürdürmek.

• Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla personeli teşvik etmek.

• Sistematik bir yaklaşım uygulayarak kalite yönetim sistemi oluşturmak ve etkinliğini artırmak.

• Kalite sistemini benimsemek ve uygulamak için gerekli kaynakları ve çabaları sağlamak.

Bu ilkeleri yerine getirmek amacıyla 2015 yılında, ISO 9001:2008 uluslararası standardı, öngörülen şartları ile ilgili yasal ve düzenleyici hükümlere uygun olarak tekdüze bir kalite yönetim sistemi şirketimizde uygulanmıştır.