İstekler
tr

Grand Logistiks Ltd

0700 20 255at the price of a local call

  Bosna-Hersek

Bosna-Hersek, Balkan Yarımadası'nın batısında yer alan dağlık bir ülkedir. Başkenti Saraybosna. Hırvatistan ile kuzey, batı ve güney, doğu ile Sırbistan ve güneydoğuda Karadağ ile sınır komşusudur.

Ekonomide en gelişmiş sektörlerden biri sanayi ve hizmetlerdir.

İhracat: metaller, tekstil, ahşap (İtalya, Hırvatistan, Almanya, Avusturya, Slovenya, Yunanistan).
İthalat: makine ve ekipman, kimyasallar, yakıtlar, gıda maddeleri (Hırvatistan, Slovenya, Almanya, İtalya, Macaristan, Avusturya).

Grand Logistiks Ltd., Bosna-Hersek'ten gruplama ve tam yük taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLASI: