İstekler
tr

Grand Logistiks Ltd

0700 20 255at the price of a local call

  Lüksemburg

Lüksemburg kuzeybatı Avrupa'da, kuzey ve batıda Belçika, doğuda Almanya ve güneyde Fransa ile sınır komşusu olan bir karasal ülkedir.
Lüksemburg'un endüstrisi temel olarak demir cevheri yatakları ve çelik üretimine dayanmaktadır, ancak daha sonra neredeyse tamamen tükenmiştir. Bununla birlikte, metal endüstrisi kimya endüstrisi ile birlikte önemli bir ekonomik öğe olmaya devam etmekte, patates ve tahıl üretimi ve şarapçılık geliştirilmiştir.
İhracat: çelik ürünler, kimyasallar, kauçuk ürünler, cam, alüminyum, endüstriyel ürünler (Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, ABD, Hollanda).
İthalat: mineraller, metaller, gıda maddeleri, lüks ev eşyaları (Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, ABD).

Grand Logistiks Ltd. Lüksemburg'a ve Lüksemburg'a toplu taşıma ve tam yük taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLASI: