İstekler
tr

Grand Logistiks Ltd

0700 20 255at the price of a local call

Denızyolu taşımacılığı

Denızyolu taşımacılığıGrand Logistiks Ltd. şirketi, tüm ithalat / ihracat destinasyonlarında denizyolu taşımacılığı organizasyonu için gerekli her türlü konteyneri sunmaktadır. Denizyolu taşımacılığı, dünya çapında mal ve kargo taşımacılığının en büyük ve ucuz yollarından biridir. Sizin için en uygun şemayı sunacağız ve mevcut piyasa şartlarına göre dünyanın herhangi bir noktasından veya dünyanın herhangi bir noktasına yapılacak sevkiyatlar için en güvenilir taşıyıcıları seçeceğiz.

Yüklerin/malların nakliyesi ile ilgili görüşmelerde yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla, ticaret terimlerinin yorumlanması ve uygulanması için tek tip kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar, tarafların yükümlülük ve sorumluluklarında farklılık gösterirler. Fiyat oluşumu için en önemli unsur, satıcının nakliye, yükleme, aktarma, boşaltma, taşıma ve saire gibi sorumlulukları üstlendiği noktadır (istasyon, liman vb.). Sıralanan bu sorumlulukların tümü satıcının verdiği fiyata dâhildir. Mutabık kalınan noktadan itibaren, malların (yükün) hasar görmesi ve kaybolması ile ilgili sorumluluk alıcıya aittir.

Düzenlenen teslimat seçenekleri şunlardır:

EXW / EX Works (named place) – ticari işletmede teslim (belirlenen yerde teslim)

FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) – gemide teslim (gemi doğrultusunda teslim)

FOB / Free On Board (named port of shipment) – gemi bordasında teslim (belirlenen yükleme limanında teslim)

CFR / Cost and Freight (named port of destination) – mal bedeli ve taşıma (belirlenen varış limanında teslim)

CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) – mal bedeli, sigorta ve taşıma (belirlenen varış limanında teslim)

CPT / Carriage Paid To (named place of destination) – Taşıma,.....'e kadar ödenmiş (belirlenen yerde teslim)

CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) – sigorta dahil taşıma,....'e ödenmiş (belirlenen varış yerinde teslim)

DAT / Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination) – terminalde teslim (belirlenen liman terminalinde veya belirlenen yerde teslim)

DAP / Delivered at Place (named place of destination) – belirtilen noktada teslim

DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) – vergileri ödenmiş teslim (belirlenen yerde teslim)

Her türlü nakliye ve teslim için Incoterms’e göre tanımlanan yedi kural şunlardır:

EXW / EX Works – fabrikada teslim (belirlenen yerde teslim). Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Boşaltmadan alıcı sorumludur. Bu terim, alıcının azami yükümlülüklerini ve satıcının asgari yükümlülüklerini ifade eder. “Fabrikada teslim” terimi, genellikle malların satışına yönelik ilk teklifin hazırlanmasında kullanılır ve giderleri içermemektedir. EXW, satıcının belirlenen tarihte tesisinde (fabrika, işletme tesisi, depo) mevcut ve yüklenmeye hazır mallara sahip olduğu anlamına gelir. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk ile diğer yükümlülükler alıcı tarafından karşılanır. Alıcı tüm nakliye masraflarını öder ve malların varış yerine kadar taşınması  ile ilgili tüm maliyetleri ve riskleri taşır. Satıcı, malları araçlara yüklemez ve malların ihracı için gerekli belgeleri hazırlamaz. Eğer satıcı malları yüklerse, yükleme ile ilgili bütün riskler alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Taraflar, malların kalkışta yüklenmesinden satıcının sorumlu olmasını ve bu yüklemenin riskini ve tüm maliyetlerini satıcının üstlenmesini isterse, bu durum satın alma sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.

FCA / Free Carrier (named place) – belirlenen yerde taşımacıya teslim (belirlenen yerde teslim). Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde alıcı tarafından seçilen ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

CPT / Carriage Paid To (named place of destination) – ödenen navlun (kararlaştırılan varış yeri). Satıcı navlunu öder. Risk, mallar ithalat yerinde ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde alıcıya geçer.

CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) – Sigorta dâhil taşıma,....'e ödenmiş (kararlaştırılan varış yerinde teslim). Bu teslim şekli, konteyner taşımacılığı için CIF’e eşdeğerdir. Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği yere getirir. Malların ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.

DAT / Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination) – terminalde teslimat (kararlaştırılan limanın terminalinde veya belirlenen yerde teslim). Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir.  Bu teslim şekli, malların alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş boşaltma yerinde boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi ve harçlar alıcıya aittir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

DAP / Delivered at Place (named place of destination) – belirlenen yerde teslim. Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya teslim edilmesi anlamına gelir. Bu teslim şekli, malların boşaltma yerinde boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi ve harçlar alıcıya aittir. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ zarar risklerini satıcı üstlenir.

DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) – gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim (belirlenen yerde teslim). Bu kural, satıcı açısından azami yükümlülüğü gösterir. Satıcı malı hazırlar, kendi ülkesinde ve alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. İhracat ve ithalat gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlenen terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Taşıyıcı aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. Boşaltmadan alıcı sorumludur.

Bu terim genellikle Incoterm olmayan "Free In Store (FIS)" yerine kullanılır. Bu terim, satıcı üzerindeki maksimum yükümlülükleri ve alıcı üzerindeki asgari yükümlülükleri belirler.

Denizyolu taşımacılığında FCL ve LCL terimleri kullanılmaktadır. FCL (Full Container Load) komple konteyner yükleme, LCL (Less Container Load) ise parsiyel yükleme demektir.

 

Malın çeşidine göre, kargoya göre ve konteynerin nasıl yüklendiğine bağlı olarak, konteyner çeşitleri şunlardır:

20'lik /40'lık standart konteyner – her tür yük / eşya için kullanılır. 20'DV veya 40`DV (Dry Van) olarak işaretlenmektedir.

Üstü açık 20'lik/40'lık konteyner – Üstten yükleme yapılması gereken durumlarda kullanılan, adından da anlaşılacağı gibi üstü açık konteynerlerdir. Bu konteynerlere yükleme yapıldıktan sonra branda ile konteynerin üzeri kapatılmaktadır. 20’OTC / 40’OTC olarak işaretlenmektedir.

Soğutmalı 20'lik/40'lık konteyner – Belirli ısı derecelerinde transferi gerçekleştirilebilen gıda ve diğer endüstriyel ürünler için geliştirilmiş konteynerlerdir. Elektrikli soğutma ünitesi mevcuttur. Gerekli olan enerji, gemi veya yük aracı tarafından sağlanmaktadır. Konteynerde soğutma ünitesi bulunduğundan dolayı kargo bölmesinin hacmi daha küçüktür. 20’REF ve 40’REF olarak işaretlenmektedir.

FLAT RACK 20'lik/40'lık konteyner – Ağırlığı ve boyutları standart konteynerlere yüklenemeyen malzemeler için kullanılan özel amaçlı konteynerlerdir. Tavanı ve yan panelleri yoktur. Yandan ve üsten taşmalı ağır tonajlı yükler için tercih edilir. 20' FRC ve 40' FRC olarak işaretlenmektedir.