Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Складова логистика

Също и в областта на складовата логистика Гранд Логистикс ЕООД предлага решения, съобразени с Вашите специални изисквания. Предоставяме Ви големи складови капацитети, грижим се за бързото прехвърляне на товарите, за складиране според браншовите правила и за срочното разпределение. Ефикасните стокови и информационни потоци гарантират, че Вие ще сте свободни да мислите за Вашия основен бизнес!

Гранд Логистикс ЕООД притежава складови помещения, снабдени с оборудване за вентилация с филтриране на входящия въздух, контрол на температурата, подове с безопасно за продуктите покритие. Складовите помещения са конструирани така, че се изключва достъпа на гризачи и вредители.

Капацитетът и условията в складовите помещения на Гранд Логистикс ЕООД създават възможност за управление и складиране на периферни стоки, стоки под температурен контрол, стоки с клас на опасност ( ADR / RID / IMDG/ IATA DGR), стоки под митнически контрол и др.

 

Складова логистика
Обхват на услугите
Сортиране
Опаковане
Пакетиране
Товаро-разтоварителна обработка
Консултантска дейност
Застраховане
Временно и постоянно складиране

 

                          Гранд Логистикс разполага със складова база от 250кв.м. закрита и 1000кв.м. открита площ, която се намира на 5-ти километър. 
Паркинг и лесен достъп.

  • Държави