Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Качеството на обслужване и вниманието към клиентите са сред основните конкурентни предимства на „Гранд Логистикс“ ЕООД. В своята дейност дружеството съблюдава следните принципи:

  • • Работа за удовлетворяване на високите изисквания и очаквания на клиентите.
  • • Създаване и поддържане на добри партньорски взаимоотношения с доставчиците.
  • • Насърчаване на служителите за подобряване на качеството на предоставяните услуги.
  • • Създаване на политика за управление на качеството и подобряване на нейната ефективност чрез прилагане на системен подход.
  • • Осигуряване нужните ресурси и усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството.

 

За изпълнението на тези принципи през 2015 г. в организацията е въведена единна система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008, както и на приложимите законови и нормативни разпоредби.