Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

  Чехия

Чехия е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя граничи с Полша на север, Германия на север и запад, Австрия на юг и Словакия на изток.

Чешката икономика е силно интегрирана в тази на Европейския съюз, където основните чешки продукти като автомобилите, металургичните изделия, стъклото и оръжията намират пазар.Чешкото селско стопанство е сред най-добре развитите в бившия Източен блок. Основните култури са пшеница, захарно цвекло, ечемик, ръж, овес и картофи, а прасетата, говедата, овцете и пилетата са главните видове добитък. Промишлеността разполага с модерни и ефикасни сектори, като автомобилостроенето и електрониката. Други значими сектори са производството на храни и бира, химическата, текстилната, стъкларската и обувната промишленост, както и производството на цимент, желязо и стомана. Повечето стоманоляерни са съсредоточени в района на Острава в Моравия. Тежкото машиностроене произвежда коли, камиони, трактори, автобуси, самолети, мотоциклети, дизелови и електрически локомотиви и трамваи.
Износ: машини и транспортно оборудване, промишлени стоки, химикали, суровини и горива (Германия, Словакия, Великобритания, Австрия, Полша, Франция, Италия).
Внос: машини и транспортно оборудване, промишлени стоки, горива, химикали (Германия, Италия, Словакия, Франция, Китай, Русия, Австрия, Полша).

Гранд Логистикс ЕООД предлага транспортни услуги за групажни и комплектни товари от и до Чехия.

ВИЖ ПОВЕЧЕ: