Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Мултимодален превоз на товари

мултимодален транспорт

Мултимодалният транспорт, известен още като „смесен“ транспорт е удобен начин за доставка на продукти или суровини,  особено ако трябва да се превозват от един континент до друг.

Услугата мултимодален транспорт е комплексна и включва – управление, контрол, график на доставка, оперативна информация за товарене, преместване, разтоварване и се реализира от един оператор. Мултимодалните превози дават избор на транспортни алтернативи по отношение на различните видове транспорт, маршрути и превозвачи. Организацията на такъв транспорт започва с планиране на маршрута и внимателно изготвяне на график за движение, за да се избегнат най-малките престои. За превоза на товари се използват няколко вида транспорт - автомобилен, въздушен, морски и железопътен, а претоварването се извършва на специални претоварни терминали. Схемите за комбиниране на транспорта могат да бъдат различни: самолет-автомобил, жп-транспорт – автомобил, морски транспорт-автомобил, автомобил и автомобил.

Предимствата на мултимодалния транспорт

Мултимодалният транспорт се счита за по-екологичен транспорт, особено ако в комбинацията влиза ЖП – транспорт, по- бърз – ако е комбиниран с транспорт по въздух и по - евтин – с морски транспорт. Все повече фирми се ориентират към такъв вид транспортни решения, а една от причините е, че мултимодалният превоз позволява използването на рентабилно разпределение на транспортните разходи - на клиента не се налага да влага време и усилия за организиране дори на финансови разплащания с различни изпълнители и посредници. Цялата отговорност по организацията и реализацията, включително разплащанията е на логистичната компания, всички въпроси се решават имено от нея.

Недостатъци

Като основен недостатък на този вид превози се посочва претоварването на стоката, което би могло да доведе до увреждане или загуба, от една страна, а от друга до тарифни проблеми ( тарифирането на превозната стока по различните видове транспорт се извършва на различни принципи – на обем, на тегло и др. и с различни коефициенти на преобразуване). Наличието на голям брой посредници, всеки от които зависи скоростта и качеството на доставката, също не е за подценяване - необходим е засилен контрол върху всички транспортни операции, като и при многократното приемане и предаване на стоката.  Но рискът от изброените негативни последствия се свежда до минимум, ако наемете хора с опит в този процес, защото операторът, отговорен за организацията на такава услуга, контролира напълно всички свои етапи, от товаренето на стоките в една страна и завършва с разтоварването им в друга.

Видове превозни средства

Самолет и автомобил. Този вид мултимодален превоз е сред най-разпространените и често се организира „врата-врата“, сред основните предимства на този метод са скоростта и безопасността.

мултимодален транспорт

Влак и автомобил. В по-голямата си част, този вид транспорт не зависи от метеорологичните условия, времето или сезона. Най-рентабилно е използването му за транспортиране на селскостопански продукти, зърно, дървен материал и други насипни суровини и материали на големи разстояния .

мултимодален транспорт

Кораб и  автомобил. Висока пропускателна способност, товароносимост и ниска цена. Такъв транспорт е идеален за всички стоки: текстилна промишленост, металургия, машиностроене и др.

мултимодален транспорт

Автомобил и Автомобил. Използва се, като правило, за доставка на стоки в рамките на определен регион или държава.

мултимодален транспорт

Транспортни документи

Транспортните документи при мултимодални превози са два основни вида: унимодални използвани от мултимодалния оператор, като стандартна товарителница – автомобилна, жп или въздушна и коносамент или специално разработени товарителници и коносаменти. Мултимодален транспорт предполага задължителна регистрация на споразумение за смесено транспортиране на стоки.

Какво се изисква от една спедиторска и логистична компания и какво можем да ви предложим:

Извършваното от транспортните оператори при осъществяването на мултимодален превоз изисква комплексни знания – познания за: всички видове транспорт, приложимите търговски и транспортни документи, митническите режими, транспортните договори, карго застраховки, складови операции и др.

Какво можем да ви предложим:

  • оптимален маршрут за доставка, който ще минимизира времето и финансовите ви разходи, чрез комбиниране на различни видове транспорт, спрямо нуждите ви;
  • предоставяне на информация за товара ви на всеки етап от транспортирането му, включително и при складирането му;
  • всички операции по застраховането на стоките ви и изчистване на всички митнически документи;
  • качество на услугите и конкурентни цени.

 Гранд Логистикс