Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Как спедиторите са от полза за бизнеса

Превозът на товари е една от най - полезните и търсени услуги. Спедиторите ви помагат да уредите и реализирате вътрешен или международен транспорт при внос и/или износ. Някои спедиторски фирми предлагат повече възможности от други, а това ще ви позволи да изберете точната услуга, от която има нужда бизнеса ви.  Например - спедиторът може да ви осигури - денонощно проследяване на товара, изготвяне на документи за целия внос и/или износ, резервиране на складово помещение, застрахователни услуги, помощ при консолидация/деконсолидация на товара, събиране и договаряне.

Какво прави всъщност спедиторът?

Спедиторите не преместват физически вашите стоки - те не са превозвачи, макар че по-големите компании разполагат и със собствени товарни автомобили. Спедиторите действат преди всичко като посредник между изпращачите и превозвачите. Спедиторите са хората, които се справят с всички административни аспекти на логистиката, така че вие да нямате грижа за това. Може би си мислите: „Хм, значи спедиторът е просто посредник?“, но „просто посредник“ не е точната дума - спедиторите са изключително полезни при правилните обстоятелства. Голям аспект от работата на тези организации е да създават близки отношения с превозвачи и служители в ключови места по света – или създадената мрежа от контакти на една добра спедиторска компания може да ви осигури по-добра сделка и да ви спести куп пари. Спедиторите може да са ви много полезни и със съвети – как да се справите с институции, с разпоредби, изисквания за документите и други подобни. Това е особено важно при международните превози на товари - би било трудно за вас да проучите и запомните всеки логистичен детайл, във всяка страна, във вашата верига на доставки.

Сега знаете какво всъщност прави спедиторът, но по-важният въпрос е: имате ли нужда от такъв? За да си отговорите, ще трябва да помислите за нуждите на вашия бизнес, да разгледате личните си интереси и внимателно да обмислите последиците от ползването на услугите на дадена спедиторска компания :) . 

Спедиторите предлагат уникални предимства за бизнеса, който се стреми към високо ниво на организация, прозрачност и гъвкавост. Спедиторите изкарват прехраната си с отлично обслужване на клиенти и междуличностни умения, а връзките, създадени с техните партньори са изключително силни и взаимноизгодни. Голяма част от това е свързано с конкурентоспособността на пазара - обслужване, скорост и ефективност са сред основните приоритети в работа на спедитора, защото доволният клиент превръща посредника спедитор в предпочитан.

Управлението и организацията са изключително важни за бизнеса, който се нуждае от чувство за контрол върху своята верига на доставки и може да се възстанови бързо в случай на загуба. Ако дадена пратка се загуби – всичко се случва - спедиторите използват своите възможности и контакти, те ще проследят бързо проблема директно до източника му и ще вземат незабавни мерки – могат го. Представете си какво би трябвало да направите вие – сам- готов ли сте да се справите безпроблемно? Колко време ще ви отнеме и какъв ресурс ще инвестирате? За спедитора подобни ситуации са само още един работен ден.

Спедиторите предлагат уникална гъвкавост, която може да бъде полезна при спазване на кратки срокове или при справяне с непредвидени ситуации.  Наемането на опитна спедиторска фирма, ще свали един голям товар от плещите ви. Вие ще имате пълен контрол  върху пратките си, но няма да се налага да се занимавате с отнемащата време задача да проверявате превозвачите, да сравнявате цени и да преговаряте за услуги. Ще имате един доставчик, една точка за контакт и неограничена гъвкавост.

Всеки бизнес, който е свързан с изпращане на товари може да се възползва от услугите на спедитора. А ако сте среден или голям бизнес, активен на няколко места по света и изпращате значителен обем стоки, вашите ползи ще бъдат още по-големи. Спедиторите са експерти в решаването на проблеми. Те познават световната търговия толкова добре, че решенията за намаляване на разходите и подобряването на ефективността на веригата на доставки са от второ естество.

Нуждае ли се вашият бизнес от спедитор?

Свържете се с нас! Гранд Логистикс – доверен доставчик на спедиторски и логистични услуги от 2007г насам.