Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Превоз на различни товари

Превоз на различни товари

Товарът е центърът на взаимоотношенията между изпращача и спедиторската или транспортната компания. Всички стоки се транспортират съобразно желанията на клиента, но не в разрез с общоприетите правила и установените норми. Тези правила се отнасят, както до опаковките, които трябва да се правят професионално и трябва да бъдат правилно подбрани, така и до вида на товара и неговите транспортни характеристики.

Доставката на стоката на точното място в точното време е изключително важна, но в първоначалното и количество и състояние са съществените неща, които предотвратяват големите загуби. Ако условията са изпълнени, всички страни ще бъдат доволни и сътрудничеството ще се превърне в дългосрочни отношения.

Спедиторите трябва внимателно да анализират съвкупността от всички характеристики, присъщи на даден обект, което ще определи идеалния метод за доставка, обработка, съхранение, модел на превозното средство и опаковъчен материал.

Опаковъчните материали са първите, които предпазват товара от всякакви повреди и загуби. Днес съществуват определени критерии, които разделят вида на опаковката в съответствие с вида на товара. Следователно някои стоки могат да се транспортират в специални контейнери(или сандъци), други на палети, трети просто с минимална защита на определени части.

Използването на опаковки не само защитава товара, но и значително опростява обезопасяването на стоките, товаренето и разтоварването. Контейнерът, например може да съдържа както готови, така и сурови продукти или полуфабрикати. Той перфектно задържа товара, като за всеки отделен вид продукт се използва съответният вид контейнер. Палетът е подходящ за предварително опаковани стоки в картонени кутии, например или щайги, или стоки, които се подреждат стабилно по ширината му и във височина.

Изборът на опаковка при транспортиране трябва да се основава и на способността на товара да променя първоначалната си форма. Опаковката може да бъде от метал, дърво, пластмаса, картон и др.

По време на транспортирането определени външни фактори влияят върху товара и неговата опаковка, от което си струва да се опитате да го защитите на първо място. Предварително, преди да изберете вид опаковка и опаковъчен материал, е необходимо да изчислите и предвидите възможността за такива щети като механични повреди по време на сблъсъци, триения, вибрации, климатични температура, валежи, влажност, биологични и всички видове живи организми. Всичко е индивидуално и зависи от характеристиките и параметрите на продукта.

Транспортните характеристики на стоките са широко понятие. То се отнася до режимите на съхранение и начините на движение, както и реакциите на метеорологичните условия и тяхното въздействие върху природните ресурси. Също така си струва да се обърне внимание на размерите и различните технически параметри. Често те са ключовите фактори, чрез които се определят подходящите специални превозни средства и маршрута, който трябва да се следва.

Най-често срещаната и многобройна категория е стандартни товари или товари без специфични изисквания, но според транспортната класификация попада ли товар в клас насипни, извънгабаритни товари или товари със специфични изисквания, то той не може да се транспортира в друго, освен в специализирано транспортно средство.

Специални превозни средства се използват и при доставка на чувствителни товари към атмосферните влияния. В този случай е препоръчително да се използват хладилници. Или в каросериите на тези превозни средства са инсталирани системи, които позволяват контрол на температурата и влажността в зависимост от вида на превозвания товар. При доставката на стоки или продукти с по-специални характеристики всяко нещо трябва да бъде взето под внимание, за да се  премахнат качествените и количествени им промени.

Нестандартните товари са оборудване, машини, различни инструменти и продукти, които изискват в много от случаите и фабрични опаковки. Тези транспортни предмети се доставят много често. Извънгабаритните и нестандартни товари надвишават установените норми по дължина, ширина, височина и тегло. За да ги транспортирате, не можете да го направите без специално разрешение.

Транспортиране на различни стоки за Гранд Логистикс ЕООД не е проблем, ние можем да осигурим всякакъв вид транспорт за вашите товари, необходимо ни се само пълна и точна информация за тях.  

Вижте още:

ДОСТАВКА НА НЕТРАЙНИ СТОКИ

КАКВО Е СПЕЦИАЛЕН ТОВАР

ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ – ОСНОВНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

ТРАНСПОРТ НА НАСИПНИ ТОВАРИ