Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Превоз на извънгабаритни товари

Превоз на извънгабаритни товари

Превозът на извънгабаритен товар е вид специализиран превоз. Ако размерът и теглото на товара е по-голям, нестандартен от този на товар, превозван с обикновено превозно средство, то товарът е извънгабаритен. Като извънгабаритни товари се определят например селскостопанска и строителна техника, строителни елементи, промишлено оборудване контейнери и др.

Какво е важно да се знае за транспорта на извънгабаритни товари.

Транспортът на извънгабаритни товари се реализира под специален режим и изисква подготовка. Всяка държава има собствени национални разпоредби, определящи максимално допустимите и габарити на пътните превозни средства, както и забрани за движението им в определи периоди или маршрути. Превозът на извънгабаритни товари е специфична дейност, която в България е регламентирана чрез Наредба №11 за Движение на извънгабаритни товари и/или тежки пътни превозни средства, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Наредбата определя масата, размерите натоварването на ос на ППС, които могат свободно да се движат по републиканските пътища, както и тези, които спадат към извънгабаритните ППС, използвани за превоз на обемни и тежки товари.

Транспортните средства за превози на извънгабаритни товари са двуосни влекачи, триосни влекачи, специализирани ремаркета. Институции, с които трябва да се съгласуват превозите на извънгабаритни товари са Отдел „Пътна полиция“ и Агенция „Пътна Инфраструктура“. Транспортът на извънгабаритни товари е свързан и с различни разрешителни и такси към тях - за превишаване на допустимите норми( за преминаване по републиканските пътища - лева на километър), за обработка на документи и др. За да може превозното средство с извънгабаритен товар, да пътува в разрешителното трябва да се впишат датите и часовете, през които товарът може да се придвижи. Фирмата, която ще реализира транспорта на извънгабаритния товар, трябва да подаде заявлението по образец в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и/или съответното Областно пътно управление, все още на място, като в него се посочват всички параметри на извънгабаритното или тежкото ППС, данни за начална и крайна точка на придвижване, данни за изпълнителя на извънгабаритния транспорт (фирмата заявител), данни за собственика на товара и за съпровождащо лице. Срокът за издаване на разрешително е от един до пет дни, а срокът да действие на издадения документ разрешително от АПИ е 30 дни.

Трябва да се знае, че ако извънгабаритно пътно превозно средтсва надхвърля стойностите по няколко показателя, такси се събират за всеки превишен показател. Автомобилът се таксува при: превишаване на максимално допустимата широчина,  при превишаване на максимално допустимата при превишаване на максимално допустимата дължина, при превишаване на максимално допустимата маса, при превишаване на максимално допустимото натоварване на ос.

Освен това превозното средство трябва да бъде оборудвано с необходимата сигнализация спрямо закона. В случай, че товарът излиза с повече от 1 метър извън ППС или с 20 см извън него се слага табела „Извънгабаритен товар”. Същото важи и за ППС, които надвишават дължина 22 м, ширина 2,5 м и височина 4 м. Съществуват и ограничения на натоварването на осите. Например - ако общото тегло е в границите на допустимото, но натоварването на дадена ос е надвишено, се счита, че товарът е с наднормено тегло.

В определени и случаи, например ако пътното платно е по-малко от 6 м, извънгабаритното ППС се съпровожда автомобил/и със знакова и звукова сигнализация. Затова е важно транспортът да бъде добре организиран и планиран, включително и маршрутът на превозното средство.

При избор на маршрут се взема под внимание пътната инфраструктура, оптималното транзитно време и естествено оптималните транспортни разходи. Временно спиране на транспортни средства с извънгабаритни товари се налага в периодите от деня с максимално интензивно движение, през тъмната част на денонощието и  при намалена видимост на разстояние под 50 м.

Ние имаме опит в реализирането на извънгабаритен транспорт и можем да Ви гарантираме, че товарът Ви ще стигне до крайната релация безпроблемно. Можем да изготвим индивидуален план и маршрут специално за Вашите нужди. Свържете с нас!

 

Наредба №11 за Движение на извънгабаритни товари и/или тежки пътни превозни средства, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството >>>  http://www.api.bg/files/6114/8128/1488/Naredba_11_03-07-2001_izvangabaritni_PPS.pdf

Гранд Логистикс