Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Транспорт на литиеви батерии

Транспорт на литиеви батерии

Литиевите батерии са на всякъде - в лаптопите ни, в мобилни устройства, измервателни уреди, медицинска техника, електрически инструменти и къде ли още не.  Тяхното предназначение е да поддържа непрекъснато работата на устройства в продължение на часове или дни. Литиевите батерии съдържат високи нива на електрическа енергия, класифицират се  като опасен товар и подлежат на специални регулации при техния превоз съгласно разпоредбите на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR, актуална версия 2019). А въздушният транспорт изисква литиево-йонните клетки и батериите да се транспортират при не повече от 30% състояние на зареждане.

За да се извърши транспорт на литиеви батерии и оборудване захранвано от тях – производителите или дистрибуторите им трябва да предоставят преди извършването на транспорта Резюме на доклада от изпитванията. Резюмето на доклада, може да не придружава физически стоката по време на транспорта, но трябва да е налично при поискване от контролните органи и задължително, копие от него или активен линк към него да се предостави на логистичната компания.

Изискването е базирано на гл. 2.2.9.1.7 g на ADR във връзка с Ръководство на ООН за Изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3, параграф 38.3.5  и се отнася за вещества и изделия с UN номера 3090, 3091, 3480, 3481, 3166 и 3171 (ADR 2019).

Резюмето на доклада от изпитванията трябва да съдържа следната информация: 1.Име на производителя на клетката, батерията или изделието. 2.Контакти на производителя – адрес, телефон, имейл, уебсайт за повече информация. 3.Името на лабораторията, извършила изпитванията, вкл. адрес, телефон, имейл и уебсайт. 4.Уникален номер на доклада за извършените изпитвания. 5.Дата на доклада. 6.Описание на клетката или батерията. 7.Списък на проведените изпитвания и резултати. 8.Препратка към тестовите изисквания за батерията. 9.Препратка към ревизиранато издание на Ръководството за изпитвания и критерии, измененията и допълнения, ако има такива. 10.Подпис с име и позицията на подписалия се като индикация за валидността на предоставената информация.

 

Винаги при транспорт на опасни товари, изпращачът носи отговорност и гарантира, че опасните товари са правилно декларирани, опаковани и етикетирани с правилната документацията за страната на произход, транзит и местоназначение. За всички доставки на литиева батерия са ви необходими маркировките на литиевата батерия и етикетите за клас на опасност - литиева батерия е клас 9. На всеки етикет за литиеви батерии трябва да добавите UN3480, UN3481, UN3090 или UN3091. На един етикет може да напишете повече от един UN номер, ако в опаковката се съдържат различни батерии.

Ние ще организираме транспортът на вашия опасен товар. Ако имате съмнения дали пратката Ви е класифицирана като опасен товар или не, просто се свържете с нас.

Гранд Логистикс