Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Кои са основните причини за щети по стоките при транспорт

Кои са основните причини за щети по стоките при транспорт

Щети по стоките? Кои са основните причини за щети по стоките при транспорт.

Много често спедиторите и превозвачите изпадат в ситуации, при които превозното средство пристига до разтоварен адрес, но получателя отказва да приеме стоката, защото по нея има механични повреди. Какво става? Настъпва моментът, в който всеки от участниците в конкретната транспортна верига, изпада в поредната стресова ситуация. Защо? Започва да се търси решение – телефонни обаждания, имейли, търсени на причини, консултации, документиране на щети… В крайна сметка резултатът е забавяне на доставката, в това число на всички доставки ако камионът е групаж, много допълнителна работа и куп разходи за всички страни. Може ли да се предотврати това? В по-голямата част от случаите да.

Причината

По време на транспортирането на товара могат да възникнат непредвидени ситуации, водещи до повредата му. Но транспортът на товари трябва да бъде много добре съобразен и с вида на самия товар, например лошите метеорологични условия понякога се игнорират и се избира неподходящо транспортно средство.

Има случаи, когато щетите по стоките са нанесени още при товарене – едно малко по небрежно отношение от страна на товарачите и товарът е деформиран, а шофьорът нищо не е забелязал. Възможно е и предвидения метод за товарене да не е подходящ и да не издържи на нормалните сътресения при превоза на стоки, което да причини щети по стоката.

Има случаи и когато щетата възниква, ако товарът не е добре укрепен в самата каросерия, защото това ще доведе до разместване на палетите, а от там и до щети по самата стока на тях. Има различни и различни ситуации, но около 70% от щетите са причинени от неправилно или недостатъчно опаковане.

Как се получава така?

Най често различните компоненти от превозваната стока са укрепени неправилно, а това със сигурност води до разместване или повреда по време на транспорта. Неправилна подготовка на товара от страна на изпращача е от ключово значение. Това правило важи най-силно за по-нестандартните и специфични товари, които трябва да имат и специална конструкция.

Прекалено високите или много тежките палети са също проблем. Вярно е, че оптимизирането на товарното пространство, оптимизира разхода за транспорт, но прекалено високите или тежки палети са риск - при спиране, тръгване и остри завои, палетите се наклонят, при което най-горната част от стоката се разпилява, а тази в долната част се смачква. Когато стоките върху палетите са много тежки и не са правилно подредени, това води до деформиране на артикулите от най-долните редове кашони, а това от своя страна може да доведе и до обръщане на цял палет и разпиляване на всички артикули в него. Щетите са неизбежни, когато в тези комбинации се използва тънко и слабо стреч фолио.

Транспортната опаковка на палетите трябва да бъде направена добре с подходящо фолио, с разделители между отделните редове, с чембери, които да са кръстосани по две двойки от страните на палето, за предотвратяване на накланянето.

Не бива да се забравя, че инцидентите с товарите в транспортното помещение, могат да доведат до инцидент и на самото превозно средство. Не може да се предвиди всичко, но може да се направи необходимото, за да се избегнат предвидимите неща.

Начинът на подредба, опаковане, стифиране, палетизиране следва да са направят така, че стоката да пристигне при получателя в същия добър вид, както е изпратена. Съдебната практика в специализираните съдилища в Европа показва, че дори при случаите на резки спирачки с цел избягване на ПТП, опаковката на стоката следва да издържи на натоварването, без да се разруши, за което изпращачът има отговорност, а не превозвача.

Не забравяйте, че обичайната компенсацията на превозвача е ограничена до нейния размер според чл. 23  и чл. 25 Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като CMR, където надлежната отговорност на превозвача е ограничена върху 8,33 единици за килограм бруто липсващо или повредено тегло (около 10 евро/кг) и не пренебрегвайте карго застраховка.

А ако имате нужда от консултация при подготовката на вашия товар, не се колебайте – свържете се с нас. Ние не само можем да ви осигурим подходящо транспортно средство, но ще ви помогнем правилно да опаковате пратката си.