Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Транспорт на млечни продукти

Транспорт на млечни продукти

България е известна по света със сиренето си и българското кисело мляко. Млечните продукти, които всички обичаме, заемат позиции както на пазара в ЕС, така и трети страни. Българските фирми, производители на млечни продукти, изнасят вече своите продукти и в Китай, и в САЩ.

За да запазят своите вкусови качества и да отговарят на стандартите, всички готови млечни продукти трябва да бъдат под постоянен температурен режим, включително и при транспорт.

Според европейското ръководство за добри хигиенни практики. При транспортиране трябва да се предотврати възможността за растеж на патогенни микроорганизми в някои крехки и чувствителни продукти поради. Транспортът на млечни продукти трябва да се осъществява с правилно оборудвани технически изправни превозни средства за хладилен транспорт, поддържащи постоянно определената температурна граница .

Преди да внасяте продукти на пазара на ЕС, трябва да се уверите, че те отговарят на изискванията му за защита на здравето на животните и хората, околната среда и правата на потребителите. Това могат да бъдат правила и спецификации, които са хармонизирани на равнище ЕС, или които се прилагат от отделни държави членки, но са признати от ЕС.

За трети страни като Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и редица други е необходим и Сертификат за мляко и млечни продукти, който се издава от БАБХ. В който подробно е описано – вида на продуктна, вид и брой на опаковки, нетно тегло, включен е и Анализационен протокол, място и дата на произход на продукта, изпращач, задължително вида на транспортното средство и рег.номер и данни на получателя.  Сертификата гарантира, че продуктите произхождат от здрави животни, незаразени от туберколоза, бруцелоза и др., под постоянен ветеринарно медицински контрол са и са приготвени, манипулирани и експедирани съгласно ветеринарно санитарните изисквания, както и това, че са годни за консумация и не е установено наличието на патогенни микроорганизми, консервиращи средства, антибиотици и други забранени от ветеринарните закони.

Гранд Логистикс ще Ви помогне да развиете бизнеса си, като Ви предложи качествени и бързи транспортни услуги до различни точки на света. Имаме достатъчно натрупан опит в транспортирането на млечни продукти. Работим с доверени превозвачи и можем да ви гарантираме качествен специализиран температурен транспорт, според изискванията за транспорт на млечни продукти. Свържете се с нас!