İstekler
tr

Grand Logistiks Ltd

0700 20 255at the price of a local call

  Avusturya

Avusturya, Orta Avrupa'da bulunan bir iç ülkedir. Avusturya batıda Liechtenstein ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Slovakya ve Macaristan, kuzeyde Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile sınır komşusudur.

Avusturya ekonomisinin en önemli sektörleri toptan ve perakende ticaret, ulaşım, otel ve restoran işletmeleri, sanayi ve kamu idaresi, savunma, eğitim, sağlık ve sosyal çalışmadır.

Avusturya en çok malı Almanya, İtalya ve ABD'ye, en çok malı ise Almanya, İtalya ve İsviçre'den ithal ediyor.

Grand Logistiks Ltd., Avusturya'ya ve Avusturya'dan gruplama ve tam yük taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLASI: