İstekler
tr

Grand Logistiks Ltd

0700 20 255at the price of a local call

  Hollanda

Hollanda, kuzeybatı Avrupa da Aruba, Curacao ve Saba'yı da içeren bir ülkedir. Kuzey ve batı ile Kuzey Denizi, güneyde Belçika ve doğuda Almanya ile sınır komşusudur.

Hollanda, yüksek üretim ve sermaye yoğunluğuna sahip, oldukça gelişmiş bir sanayi ve tarım ülkesidir. Üretimi ihracata yönelik ithal hammaddelerle ilgilenen gelişmekte olan sektörlere öncelik verilmektedir. Endüstri, gemi yapımı, demir ve demir dışı metalurji, makine mühendisliği (özellikle elektroteknik), gıda ve tekstil endüstrisinde uzmanlaşmıştır.

Grand Logistiks Ltd., Hollanda'ya ve Hollanda'dan gruplama ve tam yük taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

DAHA FAZLASI: