Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Транспорт на вино

Виното е стока със специални изисквания. Транспортът на вино е специализиран, изисква точност, разбиране и отношение към спецификата на този продукт. Има специални изисквания за транспортирането на вина, установени на държавно ниво.

При превоз на грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки производителите, вносителите и търговците съставят придружителен документ по образец при превоз на територията на страната или друга държава – членка на Европейския съюз. Придружителен документ се съставя на хартиен носител или в електронен вид, като съдържанието на електронните придружителни документи и тези на хартиен носител е идентично и е се използва само за един превоз.

Придружителният документ съдържа следните данни: име, адрес и идентификационен код на изпращача; име, адрес и идентификационен код на получателя; номер на документа; дата на издаване на документа и дата на експедиция, в случай че последната е различна от датата на издаване на документа; описание на превозвания продукт съгласно Приложение № 1; количество на превозвания продукт; действително алкохолно съдържание за вино, спирт, дестилат, спиртни напитки; общо алкохолно съдържание - за млади вина в процес на ферментация и частично ферментирала гроздова мъст, и захарно съдържание за неферментирали продукти; извършени манипулации на превозвания продукт; плътност за спиртована гроздова мъст. Всеки придружителен документ се състои от 3 еднообразни екземпляра под един и същи номер и серия - един оригинал и две копия.

При превоз, износ или внос на качествено вино от определен район към придружителния документ се прилага копие от сертификата за произход на качественото вино. Контролът по издаването на придружителните документи и по спазването на изискванията за превозване се осъществява от длъжностни лица, упълномощени от министъра на икономиката и енергетикатата, министъра на земеделието и горите, министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Транспортирането на вино се реализира при определен температурен режим  в рамките на 11-12 ° С, като се ползват специални превозни средства, чиито температурни загуби не надвишават 2-3 ° C на ден.  Транспортът на вино с обикновени камиони е позволен, единствено на къси разстояния и то ако околната температура е близка до изискваната. 

Виното може да се транспортира в стъклени и пластмасови бутилки, опаковано в кутии, в бъчви. Транспортирането на неопаковани течни вина се извършва с помощта на резервоарни тела, оборудвани с топлоизолация. Специфичният допустим температурен диапазон по време на транспортирането на тези напитки се определя от изпращача, като се посочват номерата в съответната товарителница. Правилното транспортиране на вино изисква и затъмняване на пространството на автомобила, товарът трябва да бъде защитен от слънчева и неонова радиация. Важно изискване за транспортирането на бутилираното вино е липсата на чужди силни миризми. Тапите не гарантират 100% защита срещу проникване на чужди аромати в бутилки с продукти, особено този въпрос е от значение при транспортиране на дълги разстояния.

Маршрутът за транспортиране на тази напитка трябва да се разработи предварително, а ако е необходимо складиране, складовете трябва да отговарят на всички изисквания за съхранение на алкохолни напитки от този вид.

Заслужавате логистичен партньор, който се грижи за вашия бизнес толкова, колкото и вие. Ние можем да бъдем този партньор, осигурявайки необходимия транспорт на вашето вино с грижа на добър стопанин, както до клиенти, така и до всички международни панаири и изложби >>> https://www.sme.government.bg/?cat=106 .